Thursday, March 14, 2019

Download Biblia ya Kiswahili bure

Download Biblia ya Kiswahili bure
Sasa unaweza kusoma Biblia takatifu ya kiswahili katika simu au computer yako, Download hapa chini Biblia takatifu ya kiswahili Tafsiri ya Ulimwengu Mpya (Toleo la 2017).